• Open Show Hallstahammar okt 2019

  OPEN SHOW
  med valpshowsindelning
  26 okt 2019
  Hallstahammars ridhus

  DOMARE

  Solveig Eriksson, Attigården ( hanar)
  Bengt Källman, Cassmick (tikar)

  ANMÄLAN HÄR
  Anmälan här via vårt webformulär

   

  Anm.avg. 150 kr för första och andra hund, 80 kr fr.o.m tredje anmälda hund med samma ägare Extra klasser 20 kr/klass och hund.

  KLASSINDELNING

  Inbetalas på pg. 16 95 57-6, GRK Västmanland

  Sista anmälnings och betaldag 191009

  OBS! PM:et kommer på mail.

  Vi anordnar även Barn med hund
  Anmälan vid sekretariatet. anm.avg. 20 kr.

  Vi forsätter med vårt populära prisbord alla deltagande ekipage
  får välja ett pris så snart man är färdigbedömd

  Frågor besvaras av:
  Eva Carlin, 0739-876709
  Ingegerd Eriksson, 0171-44 32 88

  Välkommen!

Kommentarer avstängda.