• Open Show Kungsbyn

  OPEN SHOW på Kungsbyn
  med valpshowsindelning
  14 augusti 2016

  DOMARE
  Maria Sjöberg, Seamountain’s (hanar)
  Ove Rindstrand, Broadcast (tikar)

  ANMÄLAN HÄR
  Anmälan här via vårt webformulär:

  Anm.avg. 150 kr för första anmälda klass, därefter 20 kr/klass.
  80 kr fr.o.m tredje anmälda hund med samma ägare.

  KLASSINDELNING

  Inbetalas på pg. 16 95 57-6, GRK Västmanland

  Sista anmälnings och betaldag 160721

  Vi anordnar även Barn med hund
  Anmälan vid sekretariatet. anm.avg. 20 kr.

  Vi forsätter med vårt populära prisbord alla deltagande ekipage
  får välja ett pris så snart man är färdigbedömd

  Frågor besvaras av:
  Eva Carlin, 0739-876709
  Ingegerd Eriksson, 0171-44 32 88

  Välkommen!

   

   

   

   

Kommentarer avstängda.