• Funktionsbeskrivning retriever

  Intresserad av Funktionsbeskrivning retriever?!retriever 

  Hej medlen i GRK Västmanland!

  GRKs klubbstyrelsen har beslutat att avsätta 50 000 kr till utbildningskostnader för att få fler
  funktionärer till FB-R.
  Pengarna ska bekosta logi, resa och uppehälle.
  Vill du få mer information ock kanske utbilda dig?
  Kontakta, Mentalitet & funktionbeskrivning retriever ansvarig i Västmanlandssektionen:
  Eva Holmqvist goldeneva@hotmail.com
  Observera att enskilda personer inte själva kan söka utbildningsbidrag, utan ansökan måste gå via din GRK sektion.

Kommentarer avstängda.