• Mentalitet

  Mentalitet

  Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund – BPH 

  BPH är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. Beskrivningen tar omkring 30-45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och stöta på överraskningar.

  Krav för att delta i BPH
  Hunden ska ha fyllt 1 år
  Hunden ska vara id-märkt och vaccinerad

  Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i  en  specialklubb/rasklubb Resultatet stambokförs och redovisas i SKK:s Hunddataregister Mer information finns på www.skk.se

  Mentalbeskrivning Hund – MH
  Beskrivningen togs ursprungligen fram för brukshundar, men kan användas av alla raser.

  Krav för deltagande i MH

  Hunden ska ha fyllt 1 år
  Hunden ska vara ID-märkt
  Hunden ska vara registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation

  Vaccinerad enligt gällande regler samt vara fullt frisk och inte löpa

  Inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden
  Resultatet stambokförs och redovisas i SKK:s Hunddataregister
  Mer information finns på www.brukshundklubben.se

  Funktion

  Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 

  FB-R är en officiell verksamhet i SSRK som blivit verklighet efter önskemål från rasklubbarna. Den sjösattes 2014 och blir stambokförd i SKK.

  Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

  Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

  Mer information finns på www.ssrk.se

   

  Vid frågor, hjälp med att förmedla kontakter – hör av dig till mig
  Funktions- och Mentalitetsansvarig
  Susanne Ljunggren
  070-5159831
  ljunggren.sus@gmail.com

   

Kommentarer avstängda.